Опазване на водите и укротяване на пороите!

Обявления

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТ № 2212ТТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕННИ ГОРСКИ СКЛАДОВЕ ДО ЦЕНТРАЛЕН СКЛАД НА ТП ДГС ДУПНИЦА, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ДУПНИЦА, УЛ. САМОРАНСКА, № 35

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПРОТОКОЛ