Опазване на водите и укротяване на пороите!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Дупница

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 0.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 14.03.2023