Опазване на водите и укротяване на пороите!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Дупница

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 49485.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2423мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 38029.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2422мт Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27335.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2402ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 42255.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2419 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33482.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2418 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 13309.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2417 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 39046.00 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024

ДГС Дупница

Обект: 2416 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 59365.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2415мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 78419.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15233.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2413 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 10980.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024

ДГС Дупница

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 110084.00 Първа: 18.01.2024
Втора: 18.01.2024

ДГС Дупница

Обект: 2405мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54990.00 Първа: 19.01.2024
Втора: 19.01.2024