Опазване на водите и укротяване на пороите!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Дупница

Обект: 2315мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 105479.00 Първа: 19.07.2023
Втора: 19.07.2023

ДГС Дупница

Обект: 2314мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 22886.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Дупница

Обект: 2310мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 202268.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Дупница

Обект: 2311мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 120722.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023