Опазване на водите и укротяване на пороите!

Продажба на прогнозни количества

ДГС Дупница

Обект: 2302мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 213454.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 71545.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2307мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 8373.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2304мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 45970.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 54509.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 46604.00 Първа: 04.01.2023
Втора: 04.01.2023