Опазване на водите и укротяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2226 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4846.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2224 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 17285.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2223 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11423.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20742.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДГС Дупница

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11235.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11099.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4086.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9931.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2212мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36776.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022