Опазване на водите и укротяване на пороите!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Дупница

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33767.55 Първа: 11.04.2024
Втора: 11.04.2024