Опазване на водите и укротяване на пороите!

Лесокултурни мероприятия

ДГС Дупница

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 33549.00 Първа: 01.04.2022
Втора: 01.04.2022