Опазване на водите и укротяване на пороите!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Дупница

Обект: 2225мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 63365.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2222мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 8111.00 Първа: 08.09.2022
Втора: 08.09.2022

ДГС Дупница

Обект: 2218 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 32419.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 30315.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2216 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 24260.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 33251.00 Първа: 12.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2211мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27862.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Дупница

Обект: 2210мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 52295.00 Първа: 18.02.2022
Втора: 18.02.2022

ДГС Дупница

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 25313.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022

ДГС Дупница

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 11382.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022

ДГС Дупница

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг с наддаване 36376.00 Първа: 12.01.2022
Втора: 12.01.2022