Опазване на водите и укротяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2229с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 5527.00 Първа: 15.11.2022
Втора: 15.11.2022

ДГС Дупница

Обект: 2228 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 10015.00 Първа: 11.11.2022
Втора: 11.11.2022

ДГС Дупница

Обект: 2227 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9472.00 Първа: 11.11.2022
Втора: 11.11.2022

ДГС Дупница

Обект: 2226 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4846.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2224 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20422.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11423.00 Първа: 06.10.2022
Втора: 06.10.2022

ДГС Дупница

Обект: 2221 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 20742.00 Първа: 19.08.2022
Втора: 19.08.2022

ДГС Дупница

Обект: 2220 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11235.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2219 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 11099.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 05.07.2022

ДГС Дупница

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 4086.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2213 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 9931.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022

ДГС Дупница

Обект: 2212мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 36776.00 Първа: 25.03.2022
Втора: 25.03.2022