Опазване на водите и укротяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2421 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 21328.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2420 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3581.00 Първа: 02.07.2024
Втора: 02.07.2024

ДГС Дупница

Обект: 2412 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5777.00 Първа: 14.03.2024
Втора: 14.03.2024