Опазване на водите и укротяване на пороите!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Дупница

Обект: 2313мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18112.00 Първа: 28.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДГС Дупница

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 24874.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Дупница

Обект: 2309мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 12537.00 Първа: 31.03.2023
Втора: 31.03.2023

ДГС Дупница

Обект: 2308с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Договори по чл. 27 878.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2302мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 60629.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15969.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 5311.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2301 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 26580.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2304мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 14170.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 15386.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023

ДГС Дупница

Обект: 2307мт Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 3871.00 Първа: 11.01.2023
Втора: 11.01.2023